Vi är en advokatbyrå i Umeå

Kontakta oss för rådgivning eller mer information.

Företaget

Advokatfirman består av två advokater och fyra jurister, tillsammans har vi kompetens inom flera områden.

Våra tjänster

Våra expertområden, arvsrätt, arbetsrätt, offentlig upphandlingsrätt, familjerätt, immaterialrätt, affärsjuridik, förvaltningsrätt samt avtalsrätt.

Kontakt

Ni kan kontakta oss genom telefon, e-mejl eller kontaktformulär.

Advokat Umeå

Behöver du rättslig hjälp?

Vi är en advokatbyrå i Umeå som erbjuder stor kompetens inom en rad olika områden. Du kan besöka oss på kontoret för rådgivning, eller ringa och mejla för mer information. Vi erbjuder en bred kompetens och stor erfarenhet inom olika områden och kan därmed erbjuda hjälp för de flesta rättsliga situationer.

Många gånger så behöver man hjälp med det lagliga och vi erbjuder dig en advokat Umeå kan lita på. Vår advokatbyrå har den erfarenhet som krävs för att klara av saker som vårdnadsmål och andra känsliga tvister. Vi kan också ställa upp med praktisk och saklig hjälp för bodelningar vid skilsmässa och arvsfrågor.

Vänd dig till oss för frågor som rör vardagliga situationer som indraget körkort eller då du behöver hjälp med att skriva ett avtal. Vi jobbar på ett professionellt sätt och är alltid noga med att hantera känslig information på ett korrekt vis. Vi är den enda advokatbyrå Umeå du behöver!

Är du bosatt i en annan del av landet kan vi tipsa om följande sidor:

Advokatbyrå i Stockholm - Advokatsamfundet.se
Advokatbyrå i Göteborg - Advokatgöteborg.com
Advokatbyrå i Malmö - Starofservice.se
Advokatbyrå i övriga Sverige - Advokatsamfundet.se

Kontakta oss oavsett var eller vad du behöver hjälp med!

Här kan ni se vilka tjänster vi erbjuder.

Arvsrätt


Vad ska man göra när en förälder eller släkting går bort och det inte finns tydliga instruktioner för hur ägodelar ska hanteras? Eller så kanske det finns dokument som inte är lagliga men som ändå uttrycker den avlidnes sista önskan. Ibland så kompliceras det hela ytterligare av att den som ska ärva eller den som har gått bort inte finns i Sverige.

Vi har stor erfarenhet av arvsfrågor och kan på ett finkänsligt och mycket kunnigt vis hjälpa till med alla dessa frågor och mer som rör dödsbon och arv. Kontakta oss för mer information och med eventuella frågor omkring arvsrätt. Det här är ju något som kan vara bra att tala om då man är i livet för att på så vis se till att det testamente som man efterlämnar är lagligt och tydligt för de efterlevande att förstå och följa.

Arbetsrätt


Om du är arbetsgivare eller arbetstagare så kan du ibland behöva hjälp med tvister som har uppstått på arbetsplatsen. Det finns tydliga lagar för förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och det här är lagstiftning som vi är experter på.

Om det har uppstått en tvist så kan vi se till att lösa den på bästa möjliga vis. I Sverige så är det ju så att arbetsrätten till stor del bygger på de kollektivavtal som finns i landet, men det kan ju ändå uppstå meningsskiljaktigheter och då finns vi här för rådgivning och mer. Du kan alltid höra av dig med frågor omkring arbetsrätt för att ta reda på om det faktiskt rör sig om ett rättsfall eller inte.

Offentlig upphandling


I Sverige så måste myndigheter behandla alla som vill erbjuda en offentlig sektor ett affärskontrakt lika. Det här betyder att man inte ska kunna få företräde för att man känner folk på myndigheten eller för att man var villig att ge något för att få uppdraget, det vill säga att man mutade myndigheten.

Vi kan hjälpa till med brottsmål som rör offentlig upphandling. Detta både inom Sverige och för andra EU-länder då regelverket för offentlig upphandling är detsamma inom hela EU.

Familjerätt


Vi hanterar också frågor som har med familjerätt att göra. Det här kan till exempel röra bodelningar vid skilsmässa eller saker som vårdnadsrätt. Familjerätten är en del av civilrätten och handlar i grund och botten om familjemedlemmarnas skyldigheter och rättigheter.

Vid tvister som rör familjen så är det otroligt viktigt att hantera dessa på ett finkänsligt sätt då det inte sällan är så att barn berörs och bli inblandade i rättsprocessen. För oss så är det viktigt att arbeta på ett känsligt sätt där vi beaktar hur olika familjemedlemmar påverkas av de rättsliga processerna.

Immaterialrätt


Vid brottmål som rör immaterialrätt så är vi ett bra val av advokat Umeå. Vi klarar av områden som patent, upphovsrätten till konstnärliga verk, skydd för design, namnrätt, heraldiska vapen och varumärkesskydd. Vi kan också erbjuda rådgivning inom detta område i förebyggande syfte.

Immaterialrätt har som namnet avslöjar att göra med sådant som man inte alltid kan ta på och den är viktig för att säkra att uppfinningar, design och patent används på rätt sätt så att idéer inte utsätts för stöld. De olika delarna av immaterialrätten har olika reglering som vi är högst insatta i för att kunna erbjuda bästa möjliga advokathjälp vid patentstölder, upphovsrättstvister och mer.

Affärsjuridik


Vi har specialiserat oss på affärsjuridiska frågor och vi kan hjälpa bolag som har problem med ekonomin. Vid tvister som rör betalningar så kan vi gå in och fungera som advokat och vi kan också ge den rådgivning som ett företag med lönsamhetsproblem kan dra stor nytta av.

Vårt mål är att hjälpa företag till bättre lönsamhet och bättre affärer och det lyckas vi med då vi förstår både juridiken och företagarens verklighet och villkor. Vid frågor omkring avtal och reglering vid skador så ska ni vända er till oss för råd och hjälp.

Förvaltningsrätt


Då ni behöver ta kontakt med en myndighet eller förvaltningsdomstol så kan vi hjälpa till med de tillstånd som kan komma att krävas. Vi kan också vara med och överklaga beslut som redan har fattats av en svensk domstol. Det här kan vara ärenden som rör företag såväl som familjer.

Här ger vi också rådgivning så att du snabbt får veta hur du ska agera för att till exempel som företagare ansöka som tillstånd till servering eller då du som privatperson har blivit av med körkortet och vill begära en förkortad spärrtid.

Avtalsrätt


Om en tvist omkring ett avtal redan har blivit till ett brottsmål så kan vi fungera som ombud både för företag och för privatpersoner. Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att reglera avtal och upprätta nya samarbeten mellan olika parter.

Med vår hjälp så får ni avtal som är skräddarsydda för sitt ändamål och syfte och som inte missar viktiga punkter som kan bli av vikt vid senare tillfälle. Vi är ditt första val av advokat Umeå då du behöver förstå eller skapa ett avtal och det oavsett om du är en privatperson eller om det är för ett företags räkning.

Advokatfirma Umeå

Vänd dig till din advokatbyrå Umeå då du behöver rättslig hjälp och rådgivning. Vi klarar av allt från att skapa ett lagligt och fördelaktigt avtal till att fungera som ombud i rätten under olika typer av brottmål. Vi svarar gärna på frågor vad gäller olika typer av tvister och vad som gäller då det handlar om rättsskydd och annat.

Kontakta oss